4RT.D'ESO

Tema 1. La crisi de l'Antic Règim.
La noblesa espanyola durant el segle XVIII


Quiz de l'antic règim.
Repasa els principals conceptes sobre els canvis polítics, socials i econòmics durant el segle XVIII