jueves, 18 de abril de 2013

La industrialització a Espanya

En plena crisi econòmica, s'ha incrementat el debat sobre la competitivitat econòmica d'Espanya  davant els mercats globals. Sovient es diu que Espanya arriba tard arreu en aspectes económics, tecnlògics i de producció.El cert és que l'economia de mercat, que neix als processos d'industrialització durant el segle XVIII a Anglaterra, arriba amb retard a Espanya. I és Catalunya on la burgesia veu les possiblitats de les noves tecnologies que revolucionen la producció industrial. Avui descobrim l'arribada de la màquina de vapor a Catalunya en un periode de canvis socials i econòmics, i en plena Guerra del Francès.
El 1804, l'enginyer Francesc Santponç construïa la primera màquina de vapor feta a Catalunya. El giny arribava a la indústria catalana amb cert retard, quan a Europa ja havia aconseguit desterrar els processos de producció artesanals i s'havia convertit en símbol i motor de la revolució industrial. Santiago Riera, coautor del llibre "Les màquines de vapor a Catalunya", repassa la història de l'invent clau en el desenvolupament de la indústria metal·lúrgica catalana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per la teva aportació